لِوونورژسترل یا راهی ساده و ارزان برای پیش‌گیری از بارداری ناخواسته

بسیاری از زوج‌هایی که رابطه جنسی بدون وسایل پیش‌گیری را تجربه کرده‌اند، به احتمال قوی تجربه تردید بارداری بعد از آمیزش جنسی را داشته‌اند. روش سنتی که برای پیش‌گیری از بارداری بعد از آمیزش جنسی پیشنهاد می‌شده، استفاده از قرص‌های LD یا HD است. این متد به Morning After Pills معروف است. یعنی صبح روز […]