مردم دمشق: مردم ایران شما سزاوار آزادی هستید

مردم دمشق در حالی‌که با شادمانی شعار «الشعب یرید اسقاط النظام» (مردم خواستار سقوط حکومت هستند) را سر می‌دادند، پلاکاردهایی با خود حمل می‌کردند که در آن پشتیبانی خود را از جنبش اعتراضی مردم ایران نشان می‌دادند. روی یکی از این دو پلاکارد نوشته شده بود «بهار باید به ایران بیایَد» و روی دیگری «مردم […]